Verslagen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur van de commissie sociale kunstopdrachten, met opgave van neveninkomsten van kunstenaars