ROTTERDAM

 • Nummer:
  4001_RI-22-1
 • Documentsoort:
  Kartografisch document
 • Archief/Collectie/Serie:
 • Beschrijving:
  Plattegrond van Rotterdam. Buiten de stad is de verkaveling aangegeven. Linksboven in cartouche de titel en verwijzingen naar 8 met nummers aangeduide bouwwerken. Daaronder de schaalaanduiding. Rechtsboven wapen van Rotterdam in cartouche.
 • Datering:
  1623-1632 (Geschat)
 • Trefwoorden:
 • Taal:
  Nederlands
 • Auteursrechthouders:
  Vrij van auteursrechten
 • Raadpleegbeperking:
  Nee
 • Nummer:
  Oude nummers RI 22-1

 • Verschijningsvorm:
  Fotonegatief G 87295


 • Verschijningsvorm:
  CD 208


 • Verschijningsvorm:
  Fotonegatief G 29910


 • Afmeting:
  Hoogte: 15 cm
  Breedte: 23 cm
 • Zwart/wit of Kleur:
  Zwart/Wit

 • Schaalaanduiding:
  circa 1:12.000
 • Aantekeningen:
  Tekst aan achterzijde: Roterodamvm, gevolgd door tweeregelige titel in cursief schrift en daaronder een Latijnse tekst in twee kolommen. Signatuur rechts onder Nn.
  Uit: Theatrum sive descriptio comitatus et urbium Hollandiae ; cum geographicis / M.Z. Boxhorn. P. 282.
  Als bibliotheek A1 E 24: In : Tonneel ofte Beschrijvinghe des Landts, ende Steden van Hollandt ende VVest-Vrieslandt / Marcii Zverii Boxhornii. Amstelredam : Gerardus Bardeloos, 1634. P. 264. Tekst aan achterzijde: Tonneel van Hollandt. 263. Daaronder: Beschrijving van Gouda in twee kolomen, Gotisch schrift.
  Als: RI 22-1 (schaalaanduiding ontbreekt; achterzijde onbedrukt); RI 22-2 (achterzijde onbedrukt); 1973-5370 (ingekleurd). Uit: Tonneel ofte Beschrijvinghe des Landts, ende Steden van Hollandt ende VVest-Vrieslandt / Marcii Zverii Boxhornii. Amstelredam : Gerardus Bardeloos, 1634. P. 264. Tekst aan achterzijde: Tonneel van Hollandt. 263. Daaronder: Beschrijving van Gouda in twee kolomen, Gotisch schrift.
  Exemplaren: RI 22-1 en -2, I-33, 1973-5370, Bibliotheek 74 E 24.
  De schaalaanduiding is over een vroegere schaalaanduiding gegraveerd, wat wijst op secundair gebruik van de koperplaat.
  Literatuur: Catalogus van de kaartenverzameling (...), 28.; zie verder P.Th. v.d. Laar e.a., Historische plattegronden Rotterdam (facs. uitg. 2008) p. 94; W. Penning, Balthasar Florisz en plattegrondjes Boxhorn, in: Caert thresoor 1997, 85-87.
  Datering kaartbeeld: Volgens W. Penning in Caert thresoor 1997 is dit plattegrondje eerder gepubliceerd als bijkaartje bij een kaart van Holland, gepubliceerd door H. Hondius, getekend en gegraveerd door B.F. van Berckenrode. Dit maakt het aannemelijk dat de kaartinhoud ontleend is aan Berckenrodes plattegrond van Rotterdam uit 1626 (RI-20), waarbij mogelijk gebruik is gemaakt van opmetingen door Dirck Davidsz. Versyden, gegraveerd door F. Huys op de in 1623 uitgegeven plattegrond (RI-16).

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item