Het Genootschap van Wapenhandel te Rotterdam, de Palmboom, onder de Spreuk: Voor Stad en Vaderland

 • Nummer:
  4080_RI-1399
 • Documentsoort:
  Tekening of prent
 • Archief/Collectie/Serie:
 • Vervaardiger:
 • Beschrijving:
  Het genootschap van wapenhandel de Palmboom, opgericht 23 juni 1784.
  Onder de spreuk: Voor Stad en Vaderland.
 • Datering:
  23/6/1784
 • Trefwoorden:
 • Auteursrechthouders:
  Vrij van auteursrechten
 • Raadpleegbeperking:
  Nee
 • Nummer:
  Definitief nummer RI 1399 • Verschijningsvorm:
  CD 144-77


 • Afmeting:
  Hoogte: 23 cm
  Breedte: 28.5 cm

 • Aantekeningen:
  D.R. graveur/etser
  Muller no. 4639.
  Zie de Schikking en Wetten van dit Genootschap; een exemplaar hiervan berust in de Bibliotheek dezer Gemeente.
  Als 1969-145 (neg. 426)
  Zie ook de Politiek Kruijer, 7e Dl. bl. 597.
  Een corps vrijwillige Schutters werd in het begin des jaars 1784 te Rotterdam opgericht; de Heeren "Van de Weth" gaven bij resolutie van 14 Januaij 1784 voorlopig vergunning tot de organisatie, doch waren genoodzaakt op verzoek van 425 ingezetenen, dit Corps reeds den 8 Mei 1785 weder ontbonden te verklaren, van welk besluit bij publicatie werd kennis gegeven. Zie o.a. de Rott. Courant van 21 Jan. 1784 no. 10, 24 Jan. 1784 no. 11 en 3 Febr. 1784 no. 15. De Nieuwe Nederl. Jaarb. 19e Dl. 1st. bl. 183 bl. 372 en Resolutien van de Heeren van de Weth van 1784. Spoedig daarop, den 23 Junij 1784, werd het Genootschap van Wapenhandel de Palmboom, onder de Spreuk: voor Stad en Vaderland, opgericht, hetwelk tot op den komst der Pruissen in 1787 is blijven bestaan.

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item