Archief van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam

  Bekijk het hele archief

  14, Onderwijs, Wetenschap
  06, Wetenschapsbeoefening

 • Titel:
  Archief van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam
 • Nummer:
  173-01
 • Datering:
  1776-1978
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  Geschreven archiefstukken voor zover jonger dan 50 jaar zijn ter inzage met toestemming van de archiefeigenaar. Kopieën daarvan mogen worden verstrekt met toestemming van de archiefeigenaar.
 • Aantekeningen:
 • Trefwoorden:
 • Vormer:
 • Geschiedenis van de Archiefvormer:
  Het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam, waarvan de archivalia ... Lees meer
 • Geschiedenis van het archief / de collectie:
  Zoals uit het hier voorgaande mag blijken is ten gevolge van het bombardement van Rotterdam in mei 1... Lees meer
 • Verantwoordingen:
  Auteur(s): H. den Hertog (Rotterdam, 1979)
 • Verantwoording:
  Alhoewel in dit werkstuk een hoofdstuk "Fotoverzameling" is opgenomen vindt men ook foto's terug, be... Lees meer