Lexicon van Nederlandse archieftermen('s-Gravenhage 1983), nr. 3.[/VNOOT]. De vereniging is er echter de oorzaak van, dat diverse van deze overgeleverde combinaties werden samengevoegd, en bovendien gedurende 110 jaar werden aangevuld door een zeer doelgericht collectioneringsbeleid. Het totale complex familiepapieren heeft daardoor meer het karakter van een collectie.
Er is in de collectie een aantal persoonsarchiefjes en "echtpaararchiefjes" te herkennen, meer of minder fragmentarisch, naast veel verzameld materiaal. Van de 200 personen die een eigen rubriek in de inventaris hebben, zijn er circa 40 van wie een redelijk omvangrijk persoonsarchief aanwezig is. Bij sommige familieleden ligt de nadruk op hun maatschappelijk functioneren, bij anderen zijn het meer persoonlijke stukken. Verder zijn van diverse takken van de familie stukken betreffende het vermogen en de afwikkeling van nalatenschappen aanwezig. Van enkele onroerende goederen is een compleet archiefje overgeleverd. Het gaat hier om de complexen aan de Wolfshoek (met de raffinaderij 'De Olyphant') en aan de Boompjes/Hertekade (met de raffinaderij 'Het Witte Hart'). Deze complexen zijn generaties lang in de familie geweest, als woonhuis gebruikt en geëxploiteerd door diverse familiebedrijven. Bovendien zijn deze panden in de familie gebleven totdat ze afgebroken werden, zodat het archief in de familie bleef.
Daarnaast is er een heerlijkheidsarchiefje. Het gaat hierbij om de heerlijkheid Lauwenrecht (Utrecht), die Hendrik van Oordt (A2 Xb) in 1899 kocht. In het archiefje zitten ook enkele stukken van vroegere heren, met name van leden van de familie Van der Brugghen. De titel "Heer van Lauwenrecht" mag nog steeds gevoerd worden door een lid van de Familie Van Oordt (drs. Robert Ferdinand Willem van Oordt (C7 Xlla)), die overigens geen afstammeling is van Hendrik van Oordt van Lauwenrecht (A2 Xb). Zijn vader kocht de heerlijkheid van Hendrik's zoon Godfried van Oordt (A2 Xlb) door tussenkomst van de familievereniging.
Van de familiebedrijven is erg weinig materiaal in het archief aanwezig. Er is een aantal stukken die betrekking hebben op de vennootschappen die er tussen de verschillende bedrijven zijn geweest, en van bijna elk bedrijf een aantal stukken met meestal weinig onderlinge samenhang. De grootste hoeveelheid materiaal is aanwezig van het nog bestaande bedrijf, W. van Oordt & Co.
Van enkele aanverwante families is materiaal overgeleverd, en dan worden in dit verband de voorouders van echtgenotes van leden van de familie Van Oordt bedoeld. Ook hier is het grotendeels fragmentarisch, maar van enkele personen is er meer materiaal aanwezig, bijvoorbeeld van de ouders van Johanna Frederika Ledeboer (echtgenote van Willem Hendrik van Oordt D IXa)." /> - Archief en collecties van de Vereeniging der familie Van Oordt

Archief en collecties van de Vereeniging der familie Van Oordt

  Bekijk het hele archief

  18, Huizen, Families, Personen
  02, Families

 • Titel:
  Archief en collecties van de Vereeniging der familie Van Oordt
 • Nummer:
  675
 • Datering:
  1587-1996
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  De archiefstukken voorzover jonger dan 25 jaar met de nummers 104-108, 113-116, 143-146, 172-175, 260-261, 353-354 zijn ter inzage met toestemming van de archiefeigenaar en het ondertekenen van een verklaring over het gebruik van de verkregen gegevens. Het archiefstuk met het nummer 396 is ter inzage in het jaar 2018, het archiefstuk met het nummer 397 is ter inzage in het jaar 2028. De archiefstukken met de nummers 466 en 479 zijn ter inzage met toestemming van de archiefeigenaar.
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Dit archief is in de eerste plaats een verenigingsarchief met enkele collecties. Het familiearchief is "opgericht" door de vereniging, en het is in elk geval zo, dat het familiearchief zijn huidige omvang en breedte dankt aan de vereniging. Natuurlijk werden vele persoonsarchiefjes gevormd lang voordat de vereniging ontstond, en er was ook een basis van overgeleverde combinaties van persoonsarchieven [VNOOT]Lexicon van Nederlandse archieftermen('s-Gravenhage 1983), nr. 3.[/VNOOT]. De vereniging is er echter de oorzaak van, dat diverse van deze overgeleverde combinaties werden samengevoegd, en bovendien gedurende 110 jaar werden aangevuld door een zeer doelgericht collectioneringsbeleid. Het totale complex familiepapieren heeft daardoor meer het karakter van een collectie.
  Er is in de collectie een aantal persoonsarchiefjes en "echtpaararchiefjes" te herkennen, meer of minder fragmentarisch, naast veel verzameld materiaal. Van de 200 personen die een eigen rubriek in de inventaris hebben, zijn er circa 40 van wie een redelijk omvangrijk persoonsarchief aanwezig is. Bij sommige familieleden ligt de nadruk op hun maatschappelijk functioneren, bij anderen zijn het meer persoonlijke stukken. Verder zijn van diverse takken van de familie stukken betreffende het vermogen en de afwikkeling van nalatenschappen aanwezig. Van enkele onroerende goederen is een compleet archiefje overgeleverd. Het gaat hier om de complexen aan de Wolfshoek (met de raffinaderij 'De Olyphant') en aan de Boompjes/Hertekade (met de raffinaderij 'Het Witte Hart'). Deze complexen zijn generaties lang in de familie geweest, als woonhuis gebruikt en geëxploiteerd door diverse familiebedrijven. Bovendien zijn deze panden in de familie gebleven totdat ze afgebroken werden, zodat het archief in de familie bleef.
  Daarnaast is er een heerlijkheidsarchiefje. Het gaat hierbij om de heerlijkheid Lauwenrecht (Utrecht), die Hendrik van Oordt (A2 Xb) in 1899 kocht. In het archiefje zitten ook enkele stukken van vroegere heren, met name van leden van de familie Van der Brugghen. De titel "Heer van Lauwenrecht" mag nog steeds gevoerd worden door een lid van de Familie Van Oordt (drs. Robert Ferdinand Willem van Oordt (C7 Xlla)), die overigens geen afstammeling is van Hendrik van Oordt van Lauwenrecht (A2 Xb). Zijn vader kocht de heerlijkheid van Hendrik's zoon Godfried van Oordt (A2 Xlb) door tussenkomst van de familievereniging.
  Van de familiebedrijven is erg weinig materiaal in het archief aanwezig. Er is een aantal stukken die betrekking hebben op de vennootschappen die er tussen de verschillende bedrijven zijn geweest, en van bijna elk bedrijf een aantal stukken met meestal weinig onderlinge samenhang. De grootste hoeveelheid materiaal is aanwezig van het nog bestaande bedrijf, W. van Oordt & Co.
  Van enkele aanverwante families is materiaal overgeleverd, en dan worden in dit verband de voorouders van echtgenotes van leden van de familie Van Oordt bedoeld. Ook hier is het grotendeels fragmentarisch, maar van enkele personen is er meer materiaal aanwezig, bijvoorbeeld van de ouders van Johanna Frederika Ledeboer (echtgenote van Willem Hendrik van Oordt D IXa).
 • Trefwoorden:
 • Vormer:
 • Geschiedenis van de Archiefvormer:
  De Vereeniging der Familie van Oordt werd opgericht in juli 1886. Bij Koninklijk Besluit van 14 nove... Lees meer
 • Geschiedenis van het archief / de collectie:
  Op 9 december 1887 stelde het bestuur van de vereniging een Reglement betreffende de bijeenbrenging,... Lees meer
 • Geschiedenis van de ordening en de beschrijving:
  Het genealogisch onderzoek vormde steeds de basis van de archief ordening. Ieder familielid had een ... Lees meer
 • Verwant materiaal:
  Een aantal schilderijen en voorwerpen is in bruikleen gegeven bij familieleden, en een maquette van ... Lees meer
 • Verantwoordingen:
  Titel toegang: Inventaris van het archief van de Vereeniging der familie van Oordt 1886-1996 en de collectie van de Vereeniging der Familie van Oordt 1587-1996
  Auteur(s): M.C. van der Ent (Rotterdam, 1997)
 • Verantwoording:
  Om dit materiaal op een archivistisch verantwoorde wijze te bewerken, was het noodzakelijk om een du... Lees meer