Ingekomen en copieën van uitgaande stukken betreffende tentoonstellingen 1933-1969